Mất ngủ Đông Y gọi là chứng thất miên hay bất mị. Biểu hiện là đêm trằn trọc khó ngủ, thức dậy quá sớm, tỉnh...