Con gái trên 17 tuổi mà không có kinh nguyệt gọi là vô kinh nguyên phát, còn trường hợp Đang có kinh nguyệt mà không có kinh trở lại gọi là vô kinh thứ phát.